top of page

Tegeltak

274 91 Brodda, Sverige

KLART

Beskrivning av takprojektet:

Ett hus från 1800-talet. Taket hade ofalsade lertegelpannor och som undertak var det ett gammalt sticketak, eller spåntak som det också kallas.
En komplett takomläggning, rivning ner till takstolar samt montering av råspont.
Underlagsduk från Isola, Norge. All trävirke och taktillbehör från Optimera. takpanna, Benders Tvilling, 2-kupig falsad lertegelpanna, samt taksäkerhet i tegelröd färg.
Plåtarbete, helinklädda skorstenar med skorstenshuvar och vindskivebeslag. Takavvattning från Areco, Malmö.

TAKDETALJER

Typ av tak

Märke

Tegeltak

Benders Tvilling 2-kupig

Yta

År

320 kmv

2021

Tegelröd

Färg

Nöjda kunder är den viktigaste delen av vår verksamhet. Trygghet, kommunikation och en tydlig projektbeskrivning uppskattas alltid.

Kvalitativa takarbeten, 10 års garanti vid totalomläggning av tak, dessutom ingår ett års efterkontroll.

Stora som små tak, alla takprojekt är viktiga för oss. En och samma kundkontakt genom hela projektet.

bottom of page